Kinesitherapie

Om te kunnen voldoen aan de huidige normen inzake kwaliteit, materiaal en infrastructuur zijn de kinesitherapeuten bij Physio141 niet geconventioneerd.

De tarieven worden geafficheerd in onze wachtruimte en ook de terugbetalingstarieven worden duidelijk vermeld. Die laatste verschillen naargelang u als patiënt recht heeft op een voorkeursregeling / verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV.

Voor meer informatie, vraag ernaar bij uw therapeut.

Sportgeneeskunde

Voor consultaties in het kader van blessures en longfunctieonderzoeken (spirometrie) is er gedeeltelijke terugbetaling voorzien door het RIZIV, net zoals bij de huisarts.

Specifieke sportgeneeskundige zaken (sportmedische keuring, inspanningstests, echografie, …) vallen buiten de nomenclatuur, waardoor hiervoor geen terugbetaling mogelijk is.
Opgelet

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minimum 24 uur op voorhand telefonisch te annuleren. Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om de consultatie volledig aan te rekenen. Dit geldt voor elke discipline binnen onze praktijk.