Kinesitherapie

Om te kunnen voldoen aan de huidige normen inzake kwaliteit, materiaal en infrastructuur zijn de kinesitherapeuten bij Physio141 niet geconventioneerd.

De tarieven worden geafficheerd in onze wachtruimte en ook de terugbetalingstarieven worden duidelijk vermeld. Die laatste verschillen naargelang u als patiënt recht heeft op een voorkeursregeling / verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV.

U kan de tarieven hier raadplegen.


Voor meer informatie, vraag ernaar bij uw therapeut.

 

Sportgeneeskunde

Voor consultaties in het kader van blessures en longfunctieonderzoeken (spirometrie) is er gedeeltelijke terugbetaling voorzien door het RIZIV, net zoals bij de huisarts.

Specifieke sportgeneeskundige zaken (sportmedische keuring, inspanningstests, echografie, …) vallen buiten de nomenclatuur, waardoor hiervoor geen terugbetaling mogelijk is.

De prijs voor een inspanningsproef bedraagt € 130.

 

Trainingsbegeleiding

Dit omvat een intake, een op maat gemaakt trainingsschema (voor minimaal 6 weken), tips voor een gezonde levensstijl en een opvolg consult.
De kostprijs voor dit pakket (voor één sport) bedraagt € 130.

Indien u op dezelfde wijze begeleiding wenst voor meerdere sportdisciplines, kan dit voor een supplement van € 60 per discipline.

Optioneel kan u kiezen voor een extra blessurepreventief trainingsschema, opgesteld volgens uw persoonlijke noden. Dit is een individueel schema voor minimaal 6 weken en kost € 85.

Het ziekenfonds voorziet geen terugbetaling voor trainingsbegeleiding

 

Opgelet

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minimum 24 uur op voorhand telefonisch te annuleren. Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om de consultatie volledig aan te rekenen. Dit geldt voor elke discipline binnen onze praktijk.